Projekty badawcze

 • Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie udowodnimy im, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą.

  — Glenn Doman

  Metoda projektów badawczych – jest to fascynująca, twórcza metoda pracy z dziećmi, która umożliwia im poznawanie świata poprzez własną aktywność i zdobywanie wiedzy w bardzo naturalny, spontaniczny i samodzielny sposób.

  Poprzez własne eksperymentowanie, badanie, wyprawy terenowe, obserwacje, dzieci szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania, a tym samym zaspokajają potrzebę wrodzonej ciekawości poznania otaczającego je świata.
  Zdobywając wiadomości metodą projektów badawczych dzieci uczą się logicznego myślenia, stawiania pytań, współpracy z rówieśnikami. Metoda ta jest doskonałym sposobem na rozbudzanie u dzieci zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi. Ważnym elementem pracy projektowej jest również aktywne włączanie do współpracy rodziców i innych osób ze środowiska lokalnego.

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wybranych projektów badawczych zrealizowanych w KOALI.