Kontakt z rodzicami

 • Dziecko rozwija się harmonijnie, gdy oddziaływanie domu i przedszkola jest spójne. Dlatego dbamy o dobry kontakt z rodzicami.

  Służą mu:

  • comiesięczne dyżury wychowawcze podczas których wychowawczyni i psycholog omawiają z rodzicami karty obserwacji pedagogicznej dziecka, jego sukcesy, trudności i postępy
  • codzienna wymiana bieżących informacji
  • informowanie rodziców drogą mailową, o tym co dzieje się w przedszkolu
  • warsztaty psychologiczno-rozwojowe oferowane w przedszkolu
  • zajęcia otwarte (np. robienie ozdób świątecznych) w których dzieci uczestniczą wspólnie z rodzicami
  • rodzinne imprezy okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Babci) i pikniki integracyjne
  • zebrania rodziców
  • zapraszanie rodziców do przedszkola w roli ekspertów - co bardzo dowartościowuje ich dzieci 🙂